Acrylic Resin Manufacturers | Cold Buried Resin, A

SHIH LIN SCIENTIFIC CO.,LTD.

Acrylic resin, hardener, wire repair machine, oxyg

Products

切片夾具

金相前處理設備與耗材

切片夾具

切片夾具

  • 包裝:產品1盒100pcs、1盒500pcs

特殊切片夾具

  • 材質:不銹鋼、鐵

  • 包裝: 一盒100pcs